måndag, april 22, 2013

Spillningsinventering Hukens vvo

På lördag skall det inventeras älg o rådjurs spillning, vi har 3 områden att inventera.
Hoppas att någon kan hjälpa till, ni får ringa till min telefon eller sända sms om ni kan deltaga.
Vi träffas vid slaktboden kl. 09.00 lördag 27 april.
Tel.nr. 0047 91846650

Mvh Lars Börje